Mendelova univerzita v Brně

Do školních lavic zemědelské a lesnické univerzity jsme usedli s dychtivostí. V osnovách klientova briefu bylo vše od velkých roll-upů přes brožury, letáky, promo tašky až po drobnosti typu vizitky a obaly na CD.

Co jsme realizovali?